Intel Xeon E3 1230V6 (3.5Ghz/ 8Mb cache)( sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
  • Intel Xeon E3 1230V6 (3.5Ghz/ 8Mb cache)

    Intel Xeon E3 1230V6 (3.5Ghz/ 8Mb cache)

    Mua ngay