Intel Core i5-8600K (Up to 4.30Ghz/ 9Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake( sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
  • Intel Core i5-8600K (Up to 4.30Ghz/ 9Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake

    Intel Core i5-8600K (Up to 4.30Ghz/ 9Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake

    Liên hệ
    Mua ngay
    Thêm vào cấu hình