Intel Core i5-8600 (9M Cache( sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
  • Intel Core i5-8600 (9M Cache, up to 4.30 GHz) – Coffee Lake

    Intel Core i5-8600 (9M Cache, up to 4.30 GHz) – Coffee Lake

    Liên hệ
    Mua ngay
    Thêm vào cấu hình