Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache( sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
  • Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

    Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

    Liên hệ
    Mua ngay
    Thêm vào cấu hình