CPU Intel Core i7-8700 (Up to 4.60Ghz/ 12Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake( sản phẩm)

Bộ lọc