AMD Threadripper 1920X 3.5 GHz/ 32MB / 12 cores 24 threads / socket TR4 (no Fan)( sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
  • AMD Threadripper 1920X 3.5 GHz/ 32MB / 12 cores 24 threads / socket TR4 (no Fan)

    AMD Threadripper 1920X 3.5 GHz/ 32MB / 12 cores 24 threads / socket TR4 (no Fan)

    22.199.000 
    Mua ngay