WD HDD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Caviar Black

Tháng Tám 6, 2018 12:59 chiều Published by Leave your thoughts

Categorised in:

This post was written by admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *