HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 1TB (64MB) HD5900 Rpm

Tháng Tám 6, 2018 12:59 chiều Published by Leave your thoughts

1.649.000 

Mô tả

Categorised in:

This post was written by admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *