GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ-G81 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)