Thiết kế đồ họa

Bạn là một designer chuyên nghiệp, một chuyên gia đồ họa, dựng phim có tiếng. Bạn đang muốn tìm cho mình cấu hình máy tính đồ họa chuyên nghiệp hơn, …