ICon Facebook

01. iCon Facebook thông dụng

✅ ⚡️ ? ? ✉️ ? ?  ☎  ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ❣ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☺ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☠ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✊ ? ? ? ✌ ? ? ? ? ? ? ☝ ✋ ? ? ? ? ? ? ? ✍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍❤️‍?‍? ❤? ?‍❤️‍? ?‍ ?‍❤️‍? ? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛑ ? ? ? ? ? ? ? ? ☂

02. iCon facebook dạng ký tự Symbols

☮️ ✝️ ☪️ ? ☸️ ✡️ ? ? ☯️ ☦️ ? ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑ ️♒️ ♓ ️? ⚛️ ? ☢️ ☣️ ? ? ✴️ ? ? ?️ ?️ ? ? ?️ ✅ ♻️ ? ⚜️ ? ? ⚠️ 〽️ ? ️? ️⁉ ‼ ❔ ❓ ❕ ❗️ ? ? ? ? ? ? ? ♨️ ? ? ? ? ⛔️ ? ⭕️ ❌ ? ?️ ? ❇️ ✳ ️❎ ? ? Ⓜ️ ? ? ? ? ♿️ ?️ ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ℹ️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ️↔️↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ ? ? ? ? ? ? ? ➕ ➖ ➗ ✖️ ? ? ™️ ©️ ®️ 〰 ️➰ ➿ ? ? ? ? ? ✔️ ☑ ️? ⚪️ ⚫️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ⬛️ ⬜️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‍? ? ? ? ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

03. iCon dạng ký tự đơn giản

დ ღ ♡ ❥ ❦ ❧ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ϟ ☃ ☄ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ∛ ∜ ☐ ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ ∨ √ ⁂ ⁎⁑ ☸ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

Thẻ:, , , , , ,

Categorised in: Lưu trữ