HDD/SSD - Ổ cứng(99 sản phẩm)

Bộ lọc
Danh mục
Thương hiệu
Dung lượng
Kích thước
Màu sắc
Tình trạng
 • HDD Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  HDD Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  1.199.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate 2TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  HDD Seagate 2TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  1.749.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  HDD Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  2.379.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  HDD Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) – Chính Hãng

  3.249.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 10TB (256MB) HD7200 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 10TB (256MB) HD7200 Rpm

  11.890.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 1TB (64MB) HD5900 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 1TB (64MB) HD5900 Rpm

  1.649.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD seagate Ironwolf 3.5″ 2TB (64MB) HD5900 Rpm

  HDD seagate Ironwolf 3.5″ 2TB (64MB) HD5900 Rpm

  2.379.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 3TB (64MB) HD5900 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 3TB (64MB) HD5900 Rpm

  3.149.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 4TB (64MB) HD5900 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 4TB (64MB) HD5900 Rpm

  3.789.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 6TB (128MB) HD7200 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 6TB (128MB) HD7200 Rpm

  6.349.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 8TB (256MB) HD7200 Rpm

  HDD Seagate Ironwolf 3.5″ 8TB (256MB) HD7200 Rpm

  8.490.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 1TB

  HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 1TB

  1.289.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 2TB

  HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 2TB

  1.769.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 3TB

  HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 3TB

  2.649.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 4TB

  HDD Seagate Skyhawk 3.5″ 4TB

  3.499.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate SKYHAWK 3.5″ 6TB (256MB) HD7200 Rpm

  HDD Seagate SKYHAWK 3.5″ 6TB (256MB) HD7200 Rpm

  5.449.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • HDD Seagate SKYHAWK 3.5″ 8TB (256MB) HD7200 Rpm

  HDD Seagate SKYHAWK 3.5″ 8TB (256MB) HD7200 Rpm

  7.690.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • Intel® SSD 128GB/600 – BOX

  Intel® SSD 128GB/600 – BOX

  Liên hệ
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • Intel® SSD 256GB/600 BOX

  Intel® SSD 256GB/600 BOX

  2.657.000 
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình
 • Intel® SSD 512GB/600 BOX

  Intel® SSD 512GB/600 BOX

  Liên hệ
  Mua ngay
  Thêm vào cấu hình