Giải pháp giám sát bệnh viện 

QTC  giới thiệu  giải pháp giám sát của hãng Nuuo – thương hiệu nổi tiếng Đài Loan cùng với các giải pháp tối ưu được tin cậy triển khai trên toàn thế giới.

 
Mục đích giải pháp:

–          Tăng cường an ninh tổng thể và an toàn

–          Nâng cao năng suất lao động

–          Ngăn chặn các hành vi đút lót

–          Giải quyết tranh chấp trong quá trình làm việc

 

 

 

Phương án sử dụng Mainconsole + NVR Mini2 + CMS

 

 

Sơ đồ hệ thống sử dụng Mainconsole + NVR Mini2 + CMS

Khi bệnh nhân gọi y tá, bác sĩ (mũi tên màu xanh) và khi có tín hiệu cấp cứu, sự cố (mũi tên màu đỏ)

Giải pháp sử dụng NVR Titan

 

 

Sơ đồ hệ thống sử dụng NVR Titan
Ngay lập tức hiển thị tín hiệu trên eMap và cửa sổ Live View
Hành động ngay lập tức khi nhận được chỉ thị từ trung tâm điều khiển
                    Nhấc máy và gọi cho chúng tôi: 094.22.888.94
Từ khóa: