Máy tính tiền là gì?

Tư Vấn Mua Sắm
09/05/2019, 20:08 chiều

Máy tính tiền là gì? Máy tính tiền là một thiết bị điện tử chuyên thực hiện các chức năng chính như thanh toán, in hóa đơn, quản lý hàng hóa, tài chính, lưu trữ dữ liệu và báo cáo tổng kết hàng ngày. Thiết bị này có thể làm việc độc lập nhưng cũng có …