Chành xe ( gửi nhận hàng )

TPHCM – PHAN THIẾT

01. CHÀNH XE MEKONG

02. CHÀNH XE CAO ĐẠT

03. CHÀNH XE KIỀU HỐI

  • Địa chỉ Phan Thiết: 22 Nguyễn Văn Trỗi, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  • Địa chỉ HCM:

  • ĐT: 091 388 33 18

04. NHÀ XE TRUNG NGA

05

ĐÀ LẠT – PHAN THIẾT

Categorised in: Lưu trữ, Tin Tức