Công ty TNHH viễn thông tin học QTC

Thiết kế website nội thất
Chức năng website Chức năng trang quản trị website Trang chủ – Thiết kế trang chủ với những module chính trong website. – Banner Flash đẹp, sinh động theo nghành nghề Module giới thiệu   – Giới thiệu về công ty. – Giới thiệu tổng quan ngành nghề – dịch vụ. – Các thành tựu,… View Article
Thiết kế website nhà hàng – khách sạn
Chức năng website khách sạn – nhà hàng Chức năng trang quản trị website nhà hàng Trang chủ – Thiết kế trang chủ với những module chính trong website. – Banner Flash đẹp, sinh động theo nghành nghề Module giới thiệu   – Giới thiệu về công ty. – Giới thiệu tổng quan ngành nghề… View Article
Thiết kế website bất động sản
Chức năng trang giao diện người xem Chức năng trang quản trị nội dung Trang chủ – Thiết kế trang chủ với những module chính trong website. – Banner Flash đẹp, sinh động theo nghành nghề Module giới thiệu   – Giới thiệu về công ty. – Giới thiệu tổng quan ngành nghề – dịch… View Article
Thiết kế website du lịch
Chức năng trang giao diện người xem Chức năng trang quản trị nội dung Trang chủ – Thiết kế trang chủ với những module chính trong website. – Những thông tin xuất hiện trên trang chủ phải thể hiện được tất cả những sản phẩm dịch vụ của công ty, những thông tin này hoàn… View Article